Folkeskoler inviterede til videnbasar

Foto: Viborg Kommune.
dato

Viborg Kommunes folkeskoler afholdt en videnbasar, hvor 350 lærere, ledere og skolebestyrelsesmedlemmer kunne hente inspiration til at forbedre skolepraksis.

Arrangementet fandt sted i GAME Streetmekka, hvor 25 stande præsenterede forskellige praksis-eksempler, skolerne har arbejdet med. Formålet var at dele viden og udbrede effektive metoder.

Eksempler inkluderede Overlund Skoles arbejde med skemalagte elevsamtaler for at styrke lærer-elev relationer, og Møldrup Skoles netværk af lokale arbejdspladser, der giver eleverne praktikmuligheder og indsigt i uddannelsesmuligheder.

Skolechef i Viborg Kommune, Hasse Valdemar Mortensen, udtrykte glæde over det rekordhøje antal besøgende og understregede vigtigheden af at dele viden for at højne kvaliteten i skolernes dagligdag.


https://viborg.dk//om-kommunen/nyheder-og-presse/pressemeddelelser/folkeskoler-inviterede-til-videnbasar-13807128/
Kilde: Viborg Kommune