Peter Hoe Ejendomme er fast besluttet på at arbejde for mere gennemsigtighed og retfærdighed

Nye foreløbige ejendomsvurderinger har gjort mange utrygge (Foto: Peter Hoe Ejendomme)
Profilbillede

Ejendomsmæglerfirmaet Peter Hoe Ejendomme følger nøje den seneste udvikling vedrørende de foreløbige ejendomsvurderinger for 2022, der blev offentliggjort i september 2023.

Sensommeren og efteråret er traditionelt en travl tid for ejendomsmæglere, hvor boligejere og købere aktivt søger at forstå markedet og de faktorer, der påvirker ejendomspriserne.

Men i år er der en ekstraordinær interesse for de seneste ejendomsvurderinger, og Peter Hoe Ejendomme er ikke alene om at reagere på de udfordringer, de repræsenterer.

En bekymrende situation
Peter Hoe, ejendomsmægler og indehaver af Peter Hoe Ejendomme, udtrykker bekymring over de seneste ejendomsvurderinger:

"Hele processen og indholdet i vurderingerne er for nogle boligejere og alle andre et skræmmende billede af et system ude af kontrol. Vi kan kun på det kraftigste opfordre til at klage, hvis man mener ens ejendomsvurdering er stukket helt af," siger han.

Den manglende klarhed og gennemsigtighed omkring de seneste vurderinger har skabt frustration blandt både ejendomsmæglere og boligejere samt usikkerhed hos potentielle købere. Tidligere på året blev en del mindre landbrugsejendomme omvurderet til villaer – dette har også givet en kæmpe usikkerhed.

Peter Hoe påpeger, at der mangler instanser at henvende sig til for at få afklaringer, og at der ikke er tilstrækkelig vejledning til at forstå, hvorfor vurderingerne er, som de er. Dette har skabt en betydelig usikkerhed blandt både købere og sælgere på boligmarkedet.

Løfter fra fortiden
I 2016 udgav regeringen en publikation med titlen "Tryghed for boligejerne," der forudså et forbedret ejendomsvurderingssystem. Dette system skulle levere vurderinger med højere træfsikkerhed, større ensartethed og øget gennemsigtighed for boligejerne.

Forventningerne dengang var, at et styrket datagrundlag, en bedre dialog med boligejerne, en ny og forbedret statistisk beregningsmodel samt grundig manuel kontrol og vurdering af ejendomme, der skiller sig ud, ville sikre mere retfærdige vurderinger. Desværre har disse forventninger ikke nødvendigvis manifesteret sig i virkeligheden, ifølge Peter Hoe Ejendomme.

Boligejerne har endnu ikke set eksempler på vurderinger, der lever op til de løfter, der blev givet i 2016.

Fremtiden for boligejere
Peter Hoe Ejendomme ønsker at spille en aktive rolle. De vil søge at forstå betydningen af "et styrket datagrundlag," stræbe efter "en bedre dialog med boligejerne," og forsøge at få indblik i den "nye og forbedrede statistiske beregningsmodel."

Derudover vil de arbejde på at klarlægge, hvordan boligejere kan sikres "grundig manuel kontrol og vurdering af et stort antal ejendomme, som på den ene eller anden måde skiller sig ud."

Peter Hoe understreger, at det er nødvendigt at reagere, når et så afgørende system som ejendomsvurderingen fejler. Manglende gennemsigtighed og usikkerhed blandt boligejere og ejendomsmæglere er problematiske elementer, der påvirker hele boligmarkedet i Danmark.

Som ejendomsmægler, føler Peter Hoe sig forpligtet til at arbejde på at forbedre systemet og sikre, at det tjener boligejerne bedre.

Ejendomsmæglerfirmaet Peter Hoe Ejendomme er fast besluttet på at arbejde for mere gennemsigtighed og retfærdighed i ejendomsvurderingssystemet i Danmark. De vil følge udviklingen tæt og søge afklaring på spørgsmål, der påvirker både købere og sælgere.

På den måde håber de at bidrage til at skabe et mere retfærdigt og forståeligt system for alle boligejere i Danmark.

Du finder meget mere om Peter Hoe Ejendomme på deres Facebookside og hjemmeside.

Dette indhold er annoncørbetalt og er produceret i samarbejde med en annoncør.
Kilde: Peter Hoe Ejendomme