Seniortopmøde giver mulighed for at præge udviklingen af det gode ældreliv

Profilbillede
dato

Alle med interesse for det gode ældreliv i Viborg kommune kan deltage i topmødet den 2. november i Tinghallen.

Giv dit besyv med; hvordan ser du det gode ældreliv? Sådan lyder invitationen til det store seniortopmøde, som Viborg Kommune holder den 2. november fra klokken 16.00-20.00. Seniortopmødets formål er at formidle og videreudvikle de ideer og forslag, som kommunen har indsamlet i løbet af det tidlige efterår. 

Nye måder at tænke velfærd 

Op til seniortopmødet har kommunen i løbet af det tidlige efterår været i dialog med ca. 250 borgere om deres ønsker til ældrelivet. Med udgangspunkt i det arbejdes der nu videre med at omsætte ønskerne til mere konkrete handlinger, som kan prøves af i ældreplejen. Seniortopmødet er en del af dette arbejde. På Seniortopmødet vil der også være mulighed for at komme med nye ideer til, hvordan der kan arbejdes med mere kvalitet og nærhed for borgerne.

"Seniortopmødet danner rammen om en bred dialog om, hvad det gode ældreliv kan indeholde. Jeg håber derfor naturligvis, at rigtigt mange vil benytte sig af chancen til at være med til at påvirke udviklingen af den bedst mulige ældrepleje med tryghed og livsglæde for de ældre. Vi ser frem til at få flere input og en masse nye ideer, som vi kan arbejde videre med nu, hvor vi har fået større lokal handlefrihed", siger Lone Langballe, formand for Ældre- og Aktivitetsudvalget.

Program med plads til dialog

Dørene åbnes allerede kl. 14.00 med mulighed for at snakke om det gode ældreliv med de andre deltagere og repræsentanter fra Viborg Kommune.

Klokken 16.00 indledes det officielle seniortopmøde med velkomst ved borgmester Ulrik Wilbek og en præsentation af indholdet i velfærdsaftalen ved formanden for Ældre- og Aktivitetsudvalget, Lone Langballe. 

Efter en kort præsentation af de foreløbige forslag og ideer kan deltagerne fordele sig i workshops á to runder. Når de to runder workshops er gennemført, bliver der serveret en let aftensmad. Som afslutning på dagen optræder Melodi Grand Prix-vinder Jørgen Olsen fra Brødrene Olsen med flere af sine kendte hits. 

Man kan tilmelde sig Seniortopmødet på viborg.dk/seniortopmoede frem til den 19. oktober. På hjemmesiden kan man desuden læse mere om dagens program. 

Topmødet vil blive fulgt op af borgermøder i kommunens lokalområder i 2022.

Baggrund

Sammen med Middelfart og Langeland kommuner er Viborg kommune de kommende tre år sat fri fra bureaukrati og regulering på ældreområdet på grund af Velfærdsaftalen.

En velfærdsaftale er en ny, samarbejdsbaseret vej til at udvikle velfærden og skabe større lokalt handlerum. De friere rammer modsvares af en pligt til at levere tydeligere resultater i den velfærd, som borgerne modtager.

Viborg Kommune har til dato gennemført to store, sideløbende forløb med samtaler med 250 borgere om det gode ældreliv og et forløb, hvor ledere og medarbejdere har haft mulighed for at pege på konkrete forslag til, hvor ældreplejen skal sættes fri af reglerne. Viborg Byråd, Ældre- og Aktivitetsudvalget samt Viborg Ældreråd har også haft særlige temadrøftelser.

Senest har Ældre- og Aktivitetsudvalget forberedt seniortopmødet på sit møde den 12. oktober. 

Kilde: Redaktionen