Forsøgsmedarbejder til gennemførsel af bl.a. ernæringsforsøg med kvæg

Profilbillede
dato

BEMÆRK: Ansøgningsfristen er overskredet


Institut for Husdyr og Veterinærvidenskab søger en forsøgsmedarbejder som brænder for at arbejde med kvæg og for at tage aktiv del i gennemførsel af dyreforsøg. Stillingen er hjemmehørende i Forskningsgruppen for kvægernæring, hvor vi vægter samarbejde på tværs af fagområder højt for at løse forskningsopgaverne med høj kvalitet.


Arbejdsopgaver


Udtagning af f.eks. foderprøver, blodprøver, vævsprøver og prøver af tarmindhold og efterfølgende registrering og håndtering heraf i forbindelse med afvikling af dyreforsøg med forskellige typer af kvæg (opdræt, slagtekalve og malkekøer).
Deltagelse i operation af dyr, planlægning af nye forsøg og efterfølgende opgørelse af forsøgsdata.
Vedligehold af udstyr og brug af IT til diverse skemaer og registreringer.
Deltagelse i undervisning af studerende.
Medvirke til håndtering og behandling af prøver i laboratoriet.
Sparring med forsøgsansvarlige og staldpersonale med henblik på optimal gennemførsel af forsøgene.
Efter behov indgå i forsøg med andre dyrearter.


Kvalifikationer


Vi forventer at du har en relevant uddannelse som f.eks. dyrepasser, jordbrugsteknolog eller faglært landmand og har interesse for kvægproduktion og forskning.
Bestået forsøgsdyrskursus er ønskværdigt.
Kendskab til planlægning og gennemførsel af dyreforsøg er en fordel.
Evnen til at arbejde selvstændigt, struktureret og metodisk og tage ansvar for gennemførsel af forsøg med højst mulig kvalitet vurderes højt.
Fleksibilitet i forhold til opgaver.
Lyst til at tage medansvar for daglig drift i forskningsprojekter og evnen til at være opsøgende og innovativ i forhold til udvikling af vores dyremodeller.
Gode samarbejdsevner i forhold til daglig sparring med studerende, forskere og teknisk personale.
Kunne trives i en mangfoldig forskningsgruppe, hvor både dansk og engelsk er hverdagssprog. Kendskab til dansk og engelsk i både skrift og tale er derfor en forudsætning.

 


Formalia

Løn- og ansættelsesvilkår sker i henhold til Fællesoverenskomst mellem Skatteministeriet og Lærernes Centralorganisation og CO10 – Centralorganisationen af 2010 (LC/CO10 - fællesoverenskomsten) og organisationsaftale for Jordbrugsteknikere/jordbrugsteknologer i staten samt forsøgsteknikere ved Aarhus Universitet. 

Eller,

Løn- og ansættelsesvilkår sker i henhold til Fællesoverenskomst mellem Skatteministeriet og Offentligt Ansattes Organisationer - Det Statslige Område (OAO-S-fællesoverenskomsten) og organisationsaftale mellem Skatteministeriet og Fagligt Fælles Forbund (3F) vedr. løn- og ansættelsesvilkår for landbrugsarbejdere, gartneriarbejdere, gartnere og forsøgsmedarbejder. 


Aarhus Universitet vil være en attraktiv og inspirerende arbejdsplads for alle og ønsker en kultur, hvor hver enkelt kan udfolde og udvikle sig. Vi ser ligestilling og diversitet som en styrke og opfordrer derfor alle interesserede til at ansøge.

Ansøgning sendes via Aarhus Universitets rekrutteringssystem, som kan tilgås under stillingsopslaget på Aarhus Universitets hjemmeside.

 


Om Aarhus Universitet

Aarhus Universitet er et fagligt bredt og forskningsintensivt universitet med høj kvalitet i uddannelse og forskning, og et stærkt engagement i samfundsudviklingen nationalt og globalt. Universitetet tilbyder et inspirerende uddannelses- og forskningsmiljø for 38.000 studerende og 8.300 medarbejdere med en årlig omsætning på 7,0 mia. kr. Læs mere på www.au.dk

 

INFORMATIONER OM STILLINGEN:

- Arbejdspladsen ligger i:

Viborg Kommune

-Virksomheden tilbyder:

Fastansættelse: fuldtid

-Arbejdsgiver:

Aarhus Universitet, Blichers Allé 20, 8830 Tjele

-Ansøgning:

Ansøgningsfrist: 18-03-2024; - ansøgningsfristen er overskredet

Se mere her: https://job.jobnet.dk/CV/FindWork/Details/6002449

Denne artikel er skrevet af Emilie Bjergegaard og data er automatisk hentet fra eksterne kilder, herunder JobNet.
Kilde: JobNet